Dr. Carolin Leaf

Jak nádherně nás Bůh stvořil - 9.část

Duchovní zákony Kvantová fyzika studuje sílu a rychlost signálu, který byl poslán do tvé hlavy. Kvantová fyzika se skládá z teorie a z mechaniky. Před mnoha lety, na počátku 20. století, když kvantová fyzika vznikla jako věda, lidé se s její pomocí mohli mnohem více přiblížit...

Jak nádherně nás Bůh stvořil - 8.část

Byl jsi stvořen pro lásku Mozek muže a ženy je prakticky stejný, muži mají mozek trochu větší, než ženy. Ale rozměr nic neznamená. Všechno záleží na tom, jak svůj mozek používáš. To je důležité. V našem duchu je intuice, kde Duch svatý s tebou mluví. Je tam také svědomí – tam ty víš, co je...

Jak nádherně nás Bůh stvořil - 7.část

Změna myšlení Jenom když stojíš v pozici spravedlnosti, tak můžeš skutečně něco udělat se svými problémy. Jestliže žiješ v odsouzení a v pocitech viny, nikdy nemůžeš skutečně své problémy vyřešit. Bůh tě stvořil se schopností zvládnout všechny problémy, pokud budeš v pozici...

Jak nádherně nás Bůh stvořil - 6.část

Máš svobodnou vůli Bůh nás stvořil dokonalé. Dal nám svobodnou vůli, řekl nám: „Ty se rozhodni. Já jsem ti ukázal, co je pro tebe dobré, ale volba je na tobě.“. Bible říká: buďte svatí, jako Já jsem svatý. Buďte dokonalí, jako Já jsem dokonalý. Nauč se zajmout každou myšlenku do poslušnosti Kristu,...

Jak nádherně nás Bůh stvořil - 5.část

Disciplína je nezbytná Surfař na této fotografii musí dobře přemýšlet, aby chytil správně vlnu, která ho vynese nahoru. Za tím rozhodnutím, které on dělá v průběhu několika sekund, stojí roky a roky tréninku a disciplíny. Vlna se pohybuje a má velkou sílu. Náš život je jako vlna – je velmi...

Jak nádherně nás Bůh stvořil - 4.část

Rozum, vědomí, podvědomí Teď se budeme zabývat tímto obrázkem. V našem mozku existuje sedm částí. Tady v zelené sféře můžeme vidět sedm kroužků. Zelená sféra je podvědomí. Fialová a malinová – to je sféra vědomí. Tvůj rozum obsahuje v sobě i emoce, pocity a vůli. Tvůj rozum má vědomý a podvědomý...

Jak nádherně nás Bůh stvořil - 3 část

Jsi jedinečný Tvůj intelekt je závislý na tom, nakolik mu dovolíš se rozvíjet. Bůh tě stvořil podle svého obrazu a podoby. On je Bohem veškerého intelektu a tobě dal také intelekt. Nepovažuj se za nevzdělaného, primitivního, povrchního. Ty jsi hluboce vzdělaný člověk. A jestli si dovoluješ...

Jak nádherně nás Bůh stvořil - 2. část

Co se děje v našem mozku Na prvním obrázku je zdravá buňka mozku, když žijeme v zóně lásky. Na druhém obrázku je nezdravá buňka mozku, která vzniká, když se přemístíme do negativní zóny strachu. Ty nemůžeš kontrolovat všechny okolnosti a důsledky, ale můžeš kontrolovat svou reakci na...

Jak nádherně nás Bůh stvořil - 1 část

Zpracování vyučování Dr Carolin Leaf na konferenci pro ženy v Kyjevě 2014 O Caroline Většinu dnů svého života pracovala jako vědecký pracovník na klinice, kde pracuje již 25 let. Již 30 let se zabývá studiem mozku. Ale důležitější je, že celý svůj život je věřící, křesťanka. Sama o sobě říká, že je...